Bookmark
9.7
Views 337,009

今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画(RAW FREE)

Synopsis 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画(RAW FREE)

Nữ hiệp sĩ Cornelia Leo chưa bao giờ được đối xử như một người phụ nữ ... cho đến khi pháp sư Fooly Dent coi cô là một. Hai người này sẽ thách thức nhiệm vụ mang tên Romance, khó hoàn thành hơn một hầm ngục siêu khó!

Author KENGO MÁTUMOTO
Posted On: August 22, 2018
Updated On: July 24, 2024
Keywords: 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする, 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫, 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする 4話, 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする 21話
Warning, the series titled "今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画(RAW FREE)" may contain violence, blood or sexual content that is not appropriate for minors.

Chapter 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画(RAW FREE)